Bảng giá dịch vụ thiết kế website

 • Cá Nhân 2.999.000 (1năm đầu)
 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Liên hệ
 • Tin tức thời sự
 • Tin tức nội bộ
 • Dịch vụ
 • Đăng ký/ Quản lý thành viên
 • Site Map
 • Bản đồ trực tuyến
 • Thống kê truy cập
 • Liên kết với website bên ngoài
 • Tìm kiếm trên website
 • Tích hợp mạng xã hội: Facebook, Google+, Twitter…
 • Giao diện tối ưu mọi thiết bị
 • Hỗ trợ index website lên Google
 • Sản Phẩm đang bán
 • Sản Phẩm mới
 • Download
 • Danh sách cửa hàng, đại lý
 • Hỗ trợ Khách Hàng trực tuyến
 • Tuyển dụng
 • Chuẩn SEO
 • Giỏ hàng: • Đặt hàng online
 • Bình luận
 • Tìm kiếm nâng cao: theo sản phẩm, theo giá…
 • Lưu phản hồi ý kiến của khách hàng
 • Thăm dò ý kiến của khách hàng
 • FAQ
 • Thông tin cần biết: tỷ giá vàng, ngoại tệ, thị trường chứng khoán…
 • Quảng cáo/ Logo của đối tác
 • Chat live
 • Quản lý dự án, tiến độ dự án
 • Thư viện ảnh/ Video
 • Diễn đàn giao lưu
 • Đa ngôn ngữ (không bao gồm dịch bài viết)
 • Shopping card
 • Hệ thống quản trị
 • Email: 10
 • PHP 5.x
 • Sub-domain: 10
 • My SQL: 1
 • Giao diện: dựa trên mẫu sẵn có
 • Hosting:500Mb
 • Băng thông: 15Gb
 • Thời gian hoàn thành: 5-7 ngày
 • Cửa Hàng 5.999.000 (1 năm đầu)
 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Liên hệ
 • Tin tức thời sự
 • Tin tức nội bộ
 • Dịch vụ
 • Đăng ký/ Quản lý thành viên
 • Site Map
 • Bản đồ trực tuyến
 • Thống kê truy cập
 • Liên kết với website bên ngoài
 • Tìm kiếm trên website
 • Tích hợp mạng xã hội: Facebook, Google+, Twitter…
 • Giao diện tối ưu mọi thiết bị
 • Hỗ trợ index website lên Google
 • Sản Phẩm đang bán
 • Sản Phẩm mới
 • Download
 • Danh sách cửa hàng, đại lý
 • Hỗ trợ Khách Hàng trực tuyến
 • Tuyển dụng
 • Chuẩn SEO
 • Giỏ hàng: • Đặt hàng online
 • Bình luận
 • Tìm kiếm nâng cao: theo sản phẩm, theo giá…
 • Lưu phản hồi ý kiến của khách hàng
 • Thăm dò ý kiến của khách hàng
 • FAQ
 • Thông tin cần biết: tỷ giá vàng, ngoại tệ, thị trường chứng khoán…
 • Quảng cáo/ Logo của đối tác
 • Chat live
 • Quản lý dự án, tiến độ dự án
 • Thư viện ảnh/ Video
 • Diễn đàn giao lưu
 • Đa ngôn ngữ (không bao gồm dịch bài viết)
 • Shopping card
 • Hệ thống quản trị
 • Email: không giới hạn
 • PHP 5.x
 • Sub-domain: không giới hạn
 • My SQL: 1
 • Giao diện: Theo yêu cầu Khách Hàng
 • Hosting:750Mb
 • Băng thông: 30Gb
 • Thời gian hoàn thành: 2-3 tuần
 • Doanh nghiệp 9.999.000 (1 năm đầu)
 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Liên hệ
 • Tin tức thời sự
 • Tin tức nội bộ
 • Dịch vụ
 • Đăng ký/ Quản lý thành viên
 • Site Map
 • Bản đồ trực tuyến
 • Thống kê truy cập
 • Liên kết với website bên ngoài
 • Tìm kiếm trên website
 • Tích hợp mạng xã hội: Facebook, Google+, Twitter…
 • Giao diện tối ưu mọi thiết bị
 • Hỗ trợ index website lên Google
 • Sản Phẩm đang bán
 • Sản Phẩm mới
 • Download
 • Danh sách cửa hàng, đại lý
 • Hỗ trợ Khách Hàng trực tuyến
 • Tuyển dụng
 • Chuẩn SEO
 • Giỏ hàng: • Đặt hàng online • Đặt hàng và thanh toán online
 • Bình luận
 • Tìm kiếm nâng cao: theo sản phẩm, theo giá…
 • Lưu phản hồi ý kiến của khách hàng
 • Thăm dò ý kiến của khách hàng
 • FAQ
 • Thông tin cần biết: tỷ giá vàng, ngoại tệ, thị trường chứng khoán…
 • Quảng cáo/ Logo của đối tác
 • Chat live
 • Quản lý dự án, tiến độ dự án
 • Thư viện ảnh/ Video
 • Diễn đàn giao lưu
 • Đa ngôn ngữ (không bao gồm dịch bài viết)
 • Shopping card
 • Hệ thống quản trị
 • Email: không giới hạn
 • PHP 5.x
 • Sub-domain: không giới hạn
 • My SQL: 3
 • Giao diện: Theo yêu cầu Khách Hàng
 • Hosting:1Gb
 • Băng thông: không giới hạn
 • Thời gian hoàn thành: 4-5 tuần
 • Công ty 15.999.000 (1 năm đầu)
 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Liên hệ
 • Tin tức thời sự
 • Tin tức nội bộ
 • Dịch vụ
 • Đăng ký/ Quản lý thành viên
 • Site Map
 • Bản đồ trực tuyến
 • Thống kê truy cập
 • Liên kết với website bên ngoài
 • Tìm kiếm trên website
 • Tích hợp mạng xã hội: Facebook, Google+, Twitter…
 • Giao diện tối ưu mọi thiết bị
 • Hỗ trợ index website lên Google
 • Sản Phẩm đang bán
 • Sản Phẩm mới
 • Download
 • Danh sách cửa hàng, đại lý
 • Hỗ trợ Khách Hàng trực tuyến
 • Tuyển dụng
 • Chuẩn SEO
 • Giỏ hàng: • Đặt hàng online • Đặt hàng và thanh toán online
 • Bình luận
 • Tìm kiếm nâng cao: theo sản phẩm, theo giá…
 • Lưu phản hồi ý kiến của khách hàng
 • Thăm dò ý kiến của khách hàng
 • FAQ
 • Thông tin cần biết: tỷ giá vàng, ngoại tệ, thị trường chứng khoán…
 • Quảng cáo/ Logo của đối tác
 • Chat live
 • Quản lý dự án, tiến độ dự án
 • Thư viện ảnh/ Video
 • Diễn đàn giao lưu
 • Đa ngôn ngữ (không bao gồm dịch bài viết)
 • Shopping card
 • Hệ thống quản trị
 • Email: không giới hạn
 • PHP 5.x
 • Sub-domain: không giới hạn
 • My SQL: 5
 • Giao diện: Theo yêu cầu Khách Hàng
 • Hosting:2Gb
 • Băng thông: không giới hạn
 • Thời gian hoàn thành:5-7 tuần
 • Thương mại điện tử Thương lượng với Khách hàng
 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Liên hệ
 • Tin tức thời sự
 • Tin tức nội bộ
 • Dịch vụ
 • Đăng ký/ Quản lý thành viên
 • Site Map
 • Bản đồ trực tuyến
 • Thống kê truy cập
 • Liên kết với website bên ngoài
 • Tìm kiếm trên website
 • Tích hợp mạng xã hội: Facebook, Google+, Twitter…
 • Giao diện tối ưu mọi thiết bị
 • Hỗ trợ index website lên Google
 • Sản Phẩm đang bán
 • Sản Phẩm mới
 • Download
 • Danh sách cửa hàng, đại lý
 • Hỗ trợ Khách Hàng trực tuyến
 • Tuyển dụng
 • Chuẩn SEO
 • Giỏ hàng: • Đặt hàng online • Đặt hàng và thanh toán online
 • Bình luận
 • Tìm kiếm nâng cao: theo sản phẩm, theo giá…
 • Lưu phản hồi ý kiến của khách hàng
 • Thăm dò ý kiến của khách hàng
 • FAQ
 • Thông tin cần biết: tỷ giá vàng, ngoại tệ, thị trường chứng khoán…
 • Quảng cáo/ Logo của đối tác
 • Chat live
 • Quản lý dự án, tiến độ dự án
 • Thư viện ảnh/ Video
 • Diễn đàn giao lưu
 • Đa ngôn ngữ (không bao gồm dịch bài viết)
 • Shopping card
 • Hệ thống quản trị
 • Email: không giới hạn
 • PHP 5.x
 • Sub-domain: không giới hạn
 • My SQL: 7
 • Giao diện: Theo yêu cầu Khách Hàng
 • Hosting:3Gb
 • Băng thông: không giới hạn
 • Thời gian hoàn thành: theo yêu cầu Khách hàng

Lưu ý: thời gian hoàn thành được tính từ lúc ký hợp đồng.

Tùy chọn thêm

 • Chức năng
 • Giỏ hàng: chỉ được đặt hàng
 • Giỏ hàng: thanh toán trực tiếp trên website
 • Forum trao đổi thông tin
 • Đăng ký thành viên- Quản lý
 • Thêm ngôn ngữ
 • Thiết kế Banner/ logo
 • Nội dung trang
 • Bản đồ trực tuyến
 • Giao diện tối ưu mọi thiết bị
 • Tích hợp mạng xã hội
 • Chat live
 • Chuẩn SEO
 • Tìm kiếm trên website
 • Form liên hệ trực tuyến
 • Form tin tức
 • Chăm sóc webite hàng tháng
 • Site map
 • Thăm dò Khách hàng
 • Quàng cáo/ Logo khách hàng đối tác
 • Liên kết với website ngoài
 • Thông tin cần biết: tỷ giá vàng, ngoại tệ, thời tiết…
 • Sản phẩm mới/ nổi bật
 • Sản phẩm khuyến mãi
 • Download tài liệu
 • Tài liệu
 • Abum Ảnh
 • Tin tức mới/ nổi bật trong ngày
 • Hệ thống quản trị (Bàn giao lại trang quản trị của website để khách hàng toàn quyền sử dụng và chủ động trong việc cập nhật, thay đổi thông tin(quản lý, thêm, sửa, xóa)
 • Đăng ký/ Quản lý khách hàng, thành viên
 • Hệ thống phân phối ( đại lý, cửa hàng…)
 • {{content-31}}
 • {{content-32}}
 • Giá
 • 500.000
 • 800.000- 1.000.000
 • 1.000.000 -6.000.000
 • 200.000
 • 600.000
 • 1000.000 – 10.000.000
 • Thương lượng
 • 100.000
 • 200.000
 • 100.000
 • 600.000
 • 200.000
 • 500.000
 • 200.000
 • 400.000
 • 2.500.000
 • 500.000
 • 500.000
 • 300.000
 • 200.000
 • 200.000
 • 400.000
 • 400.000
 • 400.000
 • 200.000
 • 300.000
 • 300.000
 • 3.000.000
 • 700.000
 • 500.000
 • {{content-31}}
 • {{content-32}}