Hiện nay, tại công TNHH Tin Học Gia Hào chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm, định giá, giao dịch, chuyển nhượng tên miền trên toàn quốc.

Bảng giá đăng ký / duy trì tên miền

 • Tên miền
 • .com
 • .net
 • .org
 • .xyz
 • .com.vn
 • .vn
 • Phí khởi tạọ
 • 0 đ
 • 0 đ
 • 0 đ
 • 300,000 đ
 • 350,000 đ
 • 350,000 đ
 • Phí duy trì/năm
 • 275,000 đ
 • 250,000 đ
 • 250,000 đ
 • 300,000 đ
 • 350,000 đ
 • 480,000 đ

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% phí VAT