Bài viết

SEO và Content marketing chồng chéo lẫn nhau

Có phải Content Marketing sắp “tiêu diệt” SEO?

Nhiều người vẫn cho rằng SEO và Content Marketing là hai mảng riêng biệt, thậm chí cạnh tranh và triệt tiêu lẫn nhau. Vấn đề mấu chốt làm phát sinh các quan điểm này là trước nay chúng ta vẫn chưa đặt SEO và Content Marketing cạnh nhau. Đã đến lúc cùng nhìn nhận SEO và Content Marketing như thể hai tính cách của cùng một cá nhân, và đặt chúng cạnh nhau là con đường duy nhất để đi đến thành công cả về SEO lẫn Content Marketing.

Read more

Tránh lỗi không tìm được page bằng 301 redirects

Doanh nghiệp thông minh làm SEO như thế nào?

Những công cụ SEO truyền thống đang dần mất đi giá trị, thuật toán Google ngày một cải tiến, việc lách luật, qua mặt công cụ tìm kiếm trở nên vô nghĩa. SEO vẫn là yếu tố quan trọng khi xây dựng website, các doanh nghiệp cần thay đổi để thích nghi với phương thức SEO hiện đại. Họ đã làm SEO như thế nào?

Read more